ورق های گسکت
Gasket Sheets

Non Asbestose Jointing sheets

• ورق نسوز بدون آز بست با توجه به ممنوعیت استفاده از آزبست در بسیاری از صنایع، ورق نسور کلینگریت …

Rubber Cork Sheets

• ورق چوب پنبه این ورق ساخته شده از بهترین دانه های چوب پنبه میباشد که با لاستیک ترکیب شده …

Composite Gasket Sheets

• ورق سه لایه ( دونیت ) از یک ورق کربن استیل به صورت پانچ با ضخامت ۰٫۲ تا ۰٫۲۵ …

Cellulose Gasket Sheets

• ورق های سلولزی ( ویکتوری ) ورق های سلولزی مناسب برای مصارف با حرارت کم و محیط های سوخت …

Pure Graphite Sheets

• ورق گرافیت خالص ورق گرافیت خالص تولید شده از خالص ترین پودر گرافیت در انواع مختلف با مورد مصرف …

Rubber Sheets

• ورق های لاستیکی ورق های لاستیکی در انواع مختلف از قبیل ضد روغن، ضد اسید، نسوز، عایق الکتریسیته ، …

Asbestose Jointing Sheets

• ورق آز بستی فشرده ورق آز بستی فشرده ( کلینگریت ) از ترکیبات پودر آزبست با رزین های لاستیکی …