عایق های حرارتی

ceramic fibers

۱- پیپر سرامیکی یا کاغذ سرامیکی از پنبه نسوز و چسب آلی تهیه می شود . الیاف های سرامیکی آلومینیوم …

Fiber Glass

منسوجات فایبر گلاس : ۱- پارچه و نوار : بافته شده از الیاف قایبر گلاس به صورت تارو پود مناسب …