فیبرها
Fibre

Epoxy & Phenolic Rod

• میلگرد اپوکسی و نخ دار میلگرد فیبر اپوکسی و میلگرد فیبر نخ دار با همان ویژگی ها و خواص …

Epoxy Fiber sheet

• فیبر فایبر اپوکسی فیبر فایبر اپوکسی از پارچه مرغوب و ریز بافت فایبر گلاس که با رزین اپوکسی مستحکم …

Fiber

فیبر استخوانی از ورق های کاغذ، آغشته به رزین فنولیک ساخته شده است.از ویژگی های بارز آن میتوان به جذب …

Phenolic Sheets

• فیبر نخ دار فنولیک فیبر نخ دار فنولیک از پارچه مقاوم و ریز بافت از جنس کتان آغشته به …