پکینگ های بافته شده

Asbestos Graphite

• پکینگ آزبستی گرافیت بافته شده از بهترین الیاف آزبست اشباع شده با گرافیت و روغنی این مدل از انعطاف …

Asbestose

• پکینگ آزبستی بافته شده از الیاف آزبست خاص به صورت ۴ گوش، مناسب برای عایق کاری و آب بندی …

Pure Graphite

• پکینگ گرافیت خالص بافته شده از الیاف گرافیت خالص در دو نوع ساده و مسلح با سیم اینکونل این …

PTFE Asbestose

• پکینگ آزبست تفلون بافته شده از الیاف آزبست اشباع شده با تفلون این پکینگ با قابلیت ضد خوردگی دارای …

PTFE Graphite Aramid

• پکینگ آرامید تفلون گرافیت بافته شده از الیاف تفلون خالص گرافیتی شده و الیاف آرامید ( کولار ) در …

PTFE Aramid

• پکینگ آرامید تفلون بافته شده از الیاف تفلون خالص در مرکز و الیاف آرامید ( کولار ) در ۴ …

( Aramid ( Kevlar

• پکینگ آرامید بافته شده از الیاف کولار با بهترین کیفیت و آ غشته شده به مایع تفلون برای استفاده …

PTFE Graphite

• پکینگ تفلون گرافیت ( PTFE Graphite ) بافته شده از تفلون خالص گرافیتی شده مناسب برای استفاده در پمپ …

PTFE

• تفلونی ( PTFE ) بافته شده از الیاف تفلونی خاص مناسب برای انواع شیرها و شفت های با سرعت …