Composite Gasket Sheets

• ورق سه لایه ( دونیت ) از یک ورق کربن استیل به صورت پانچ با ضخامت ۰٫۲ تا ۰٫۲۵ میلیمتر و دو لایه ورق نسوز آزبستی و بدون آزبستی در دو طرف ساخته میشود ضخامت های ۱- و ۱٫۲- و ۱٫۵- و ۲ میلیمتر موجود میباشد ورق های سه لایه با توانایی آب بندی …

Composite Gasket Sheets ادامه »