اورینگ

Oring Kit

• جعبه اورینگ این کیت اورینگ در دو ابعاد اینچ و میلیمتر بوده و تعداد اورینگ های داخل جعبه بین ۳۵۰ الی ۳۸۰ عدد میباشد. نوع جنس اورینگ ها NBR میباشد و در دمای ۰ الی ۱۲۰ درجه ساتیگراد حرارت غیر مستقیم بازدهی مناسب دارد

Viton Oring

• اورینگ اورینگ معمولی ترین آب بند مورد استفاده در ماشین آلات میباشد. اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و متحرک استفاده میشوند و جنس آنها معمولا از ترکیبات لاستیک های مصنوعی میباشد موارد استفاده اورینگ برای آب بندی پیستوندر سیلندر، شیرهای هیدرولیکی، محل اتصال شیلنگ ها و پمپ ها میباشد . طرح اورینگ طوری …

Viton Oring ادامه »

Oring NBR

• اورینگ اورینگ معمولی ترین آب بند مورد استفاده در ماشین آلات میباشد. اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و متحرک استفاده میشوند و جنس آنها معمولا از ترکیبات لاستیک های مصنوعی میباشد موارد استفاده اورینگ برای آب بندی پیستوندر سیلندر، شیرهای هیدرولیکی، محل اتصال شیلنگ ها و پمپ ها میباشد . طرح اورینگ طوری …

Oring NBR ادامه »

Silicon oring

• اورینگ اورینگ معمولی ترین آب بند مورد استفاده در ماشین آلات میباشد. اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و متحرک استفاده میشوند و جنس آنها معمولا از ترکیبات لاستیک های مصنوعی میباشد موارد استفاده اورینگ برای آب بندی پیستوندر سیلندر، شیرهای هیدرولیکی، محل اتصال شیلنگ ها و پمپ ها میباشد . طرح اورینگ طوری …

Silicon oring ادامه »