گسکت ها
Gaskets

spiral wound

واشرهای اسپیرال برای عملکرد در دماهای بین ۲۰۰ – تا ۱۰۰۰ + درجه سانتی گراد طراحی شده وآب بندی قابل …

Metallic Gaskets

این شرکت توانای تولید اشکال خاص گسکت و قطعه ازفلز های مختلف شامل مس ، استیل ، برنج ، آلومینیوم …

Ring Joint Gasket

این نوع گسکت برای استفاده در تجهیزات با دما و فشار بالا تولید شده است و متناسب با نوع سیال …

Non Metallic Gaskets

این شرکت توانایی تولید انواع مختلف گسکت را در اشکال استاندارد و خاص از متریال های زیر را دارا می …

Graphite Ring

گرافویل رینگ های گرافیتی از تحت فشار گذاشتن نوار های گرافیت خالص و یا پکینگ های گرافیت خالص در قالب …

Double Jacket Gasket

واشر های دبل جکت یکی از مهمترین واشر های نیمه فلزی بوده که به دلیل استحکام مواد فلزی و قابلیت …