Double Jacket Gasket

واشر های دبل جکت یکی از مهمترین واشر های نیمه فلزی بوده که به دلیل استحکام مواد فلزی و قابلیت فشردگی فیلر، مناسب برای آب بندی در فلنج های باریک و سطوح دارای اشکال پیچیده با فشارهای بالا می باشد . مهمترین کاربرد این واشر ها در مبدل های حرارتی و کلاهک شیر ها است …

Double Jacket Gasket ادامه »